PUZZLE 3D
Cena:19,60PLN
Ilość (szt.):
<!--StartFragment--> <div class="produkt__tresc produkt__collapse collapse in" id="produkt__opis" style="overflow: hidden; width: auto; height: 250px;"><em><strong>GL&Oacute;WNE CECHY PRODUKTU:<br /> - Twoje dziecko mo?e nak3adaa pier?cienie na drewniany&nbsp;patyk&nbsp;<br /> i jednocze?nie poznawaa kolory i kszta3ty.<br /> - Rozwija koordynacje ruchow1 i logiczne my?lenie<br /> &nbsp;<br /> INSTRUKCJA OBSLUGI:<br /> Wycieraa czyst1 such1 tkanin1.<br /> <br /> Zalecane dla dzieci powy?ej 1 roku ?ycia.<br /> Zawarto?a: 1 drewniana podstawa z drewnianym trzonem, 7 pier?cieni i ga3ka.&nbsp;</strong></em><br /> &nbsp;</div> <!--EndFragment-->