ZAPLYTANA ZAGRODA SMILY PLAY DT5007
Cena:65,90PLN
Ilość (szt.):
<em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Drewniane zabawki od pokolen ucz1 i bawi1 dzieci.</span></span></strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> S1 trwa3e, ekologiczne i bezpieczne. S1 przyjemne w dotyku, pobudzaj1 wyobra?nie, ucz1 kreatywno?ci, logiki, rozwijaj1 osobowo?a.&nbsp;<br /> Zapl1tana Zagroda &nbsp;ma w podstawie labirynt dla zwierz1tek. 2 stalowe tory s3u?1 do przesuwania kolorowych koralik&oacute;w o r&oacute;?nych kszta3tach. Przesuwanie koralika po wyznaczonym torze ?wietnie awiczy cierpliwo?a oraz sprawno?a manualn1 Twojej pociechy. Kolejno?a niekt&oacute;rych element&oacute;w mo?na dowolnie zmieniaa.<br /> Z Zapl1tan1 Zagrod1 bawcie sie razem. Kto pierwszy przejdzie na koniec labiryntu, mama biedronk1, czy dziecko pszcz&oacute;3k1? Ruszaj zwierz1tkami tak, aby znalaz3y sie w wybranym miejscu w ustalonej kolejno?ci. Daj dziecku wygraa, aby poczu3o satysfakcje. Czasami jednak musi przegraa. To wa?na nauka na przysz3o?a. Pamietaj, ?e ostatni wy?cig powinien zakonczya sie triumfem malucha. Awiczy to spostrzegawczo?a i umiejetno?a przewidywania. Szukanie zwierz1tek i przesuwanie ich po torach awiczy sprawno?a ca3ej d3oni.<br /> Zabawka ma bezpieczne krawedzie oraz &nbsp;r&oacute;?ne d3ugo?ci i kszta3ty tor&oacute;w.<br /> Co zyskuje twoje dziecko:<br /> Rozwija percepcje wzrokow1.<br /> Awiczy ma31 motoryke.<br /> Rozwija inteligencje.</span></span></em>